Kwaliteiten


De Betere Basisschool
Het kwaliteitssysteem van de Martinusschool is gebaseerd op de werkwijze van De Betere Basisschool (DBB). In november 2019 zijn wij van start gegaan met dit traject.  Recent (9juni jl. 2021) is de school gecertificeerd door het CED.  Plusklas cluster 
Binnen het cluster waarin wij samenwerken, hebben wij de beschikking over een plusklas. In de plusklas bieden we op één ochtend in de week, uitdagend onderwijs en mindset training aan leerlingen van de drie deelnemende clusterscholen. Momenteel hebben we de beschikking over 2 groepen, groep 4-5-6 en een groep 6-7-8.  De kinderen werken op deze ochtend onder begeleiding van een leerkracht samen met gelijkgestemden. Belangrijk op deze ochtenden is kinderen trainen in executieve functies en het ontwikkelen van een growth mindset. De signalering en toelatingseisen hiervoor zijn terug te vinden in het beleidsplan plusklas binnen het Ouderportaal. 

Onze school is gezond: welbevinden h(g)eeft zin! 
Onze school heeft in het schooljaar 2017-2018 het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! 
   
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. 
   
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat welbevinden. 


Brabants verkeersveiligheidslabel 
De Sint Martinusschool heeft al sinds 1999 het BVL label. Hier wordt ieder jaar op gecontroleerd. Dit gaat om de volgende punten: 

  • Deel A: Of verkeer verankerd is in het schoolbeleid of in de organisatie 

  • Deel B: Verkeerseducatie in de klas 

  • Deel C: Praktische verkeerseducatie 

  • Deel D: Verkeersveilige schoolomgeving 

  • Deel E: Betrokkenheid van verzorgers/ (groot) ouders 

  • Deel F: Communicatie en informatie 

  • Deel G: Milieubewust en gezond naar school 

In het schooljaar 2018-2019 hebben wij met onze school het Gouden BVL Label behaald! Wij zijn 1 van de 5 scholen in Brabant die dit Gouden Label hebben behaald en we streven ernaar om dit te behouden. Keurmerk school Pabo, opleiden in de school: 
Het opleiden van studenten tot vakbekwame leerkrachten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van basisscholen en de Pabo.  

Wij werken samen met de Pabo aan het 'Opleiden in de school'. Dat betekent dat wij voor én met het werkveld opleiden. Daardoor ontstaat een nieuwe dynamiek. Leren, werken, opleiden, onderzoeken en professionaliseren komen bij elkaar. De basisschool is de plaats bij uitstek voor professionele ontwikkeling van alle betrokkenen: Student, leerkracht en docent. Studenten draaien mee in het schoolgebeuren. Koppelen theorie direct aan de praktijk. En doen leservaring op. De opleidingsscholen beschikken over extra capaciteit en leren om studenten te begeleiden en te coachen. En de Pabo sluit haar opleiding nog beter aan op de praktijk.